Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Ресурси в помощ на потребителя


По-долу са обяснени някои работни процедури и термини, които са необходими за оперативна задочна работа. Задочната работа е желателна, защото технологията за това (Интернет и използването на някои широко разпространени програми) е налице, а този вид работа спестява много време на фирмите и клиентите ни.

Adobe Acrobat и PDF файлове

В последните десетилетия световната фирма Adobe и нейните продукти (Acrobat, Photoshop, Postscript, Indesign) са в основата на дигиталната революция в областта на печатната и мултимедийна комуникация. Посочените продукти са се превърнали в де факто стандарти в своите области на приложeние. В частност такъв е и продуктът Acrobat, чиито файлове с разширение на името .PDF представляват стандартното средство за обмен на разнообразна информация, което предоставя на потребителите възможността да виждат едно и също на различните си компютри, т.е. да имат обща база за задочна работа. Разглеждането, отпечатването и коментирането на PDF файловете става с безплатно разпространяваната програма Adobe Acrobat Reader (за сваляне на програмата посетете сайта на Adobe). Създаването на PDF файлове от друга страна може да става с програмата Adobe Acrobat или някои нейни алтернативи, които по правило са платени и обикновено потребителите не разполагат с такива програми. Използването на безплатната Adobe Acrobat Reader за коментиране на готови PDF файлове е предмет на следващите бележки: Добавяне на коментари в pdf-файл с помощта на Adobe Reader

Съвместна работа с MS Word файлове

Популярната по цял свят програма Microsoft (MS) Word е повсеместен стандарт за работа с текстова информация при създаване и работа с текстови файлове.

MS Word разполага със средства за съвместна (задочна) работа, които са по-малко известни от самата програма. Програмата MS Word дава възможност за:

  • визуално разграничаване на оригиналния текст от редактирания;
  • индивидуализиране на всички направени редакции с името на съответния редактор и времето на редакцията;
  • изтриване/вмъкване/маркиране на текст;
  • добавяне и прикрепване на коментари/въпроси към определени части от текста;
  • обединяване на всички направени редакции в един общ файл;
  • селективно приемане или отхвърляне на предложените редакционни промени.

Тези средства често помагат за съвместната работа на автор и редактор, поради което съответните възможности и начинът за работа с тях са обяснени по-долу (разбира се, по-подробна информация има в Help-а на самата програма, стига да си служите добре с езика, на който е написан): Съвместно редактиране на текстов файл на MS Word.

Използване на FTP за прехвърляне на големи файлове по Интернет

Най-често срещаният начин за изпращане на файлове през Интернет е електронната поща (e-mail). За съжаление този начин не е съвсем универсален, защото често съществуват ограничения в размера или на изпращаните, или на получаваните файлове, или и на двата вида, което прави невъзможно изпращането и/или получаването на големи по размер файлове, каквито често са файловете със снимки или илюстрации (особено когато става дума за големи размери на крайния продукт като плакати с висока резолюция, каквато е необходима при печат, за разлика от ниската резолюция, достатъчна за разглеждане на екран). Звезди FTP

Офис формати на хартията

Формат на хартията – стандартен размер на хартиения лист. В момента в света доминиращи са две системи: международен стандарт и североамерикански стандарт.

Международният стандарт за формати на хартията ISO 216 е основан на метричната мерна система и е приет от всички страни с изключение на САЩ и Канада. Най-разпространеният и известен формат от стандарта ISO 216 е А4. Всички формати на хартия от стандарта ISO 216 имат едно и също отношение на страните, равно на квадратен корен от 2, това отношение е приблизително равно на 1:1,4142.

Подробности за най-популярните офис формати на хартията може да намерите тук: Офис формати на хартията по ISO

Top