Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Продукти – печатни материали


Професионално направените книги и печатни материали привличат вниманието и представляват лицето на вашия бизнес.

Вашите публикации и печатните материали, с които рекламирате дейността си, са най-различни видове. По-долу разглеждаме някои често срещани такива, групирани в два общи класа: публикации и рекламни материали.

Публикации

Публикуване означава да се направи нещо достояние на публиката. Най-често става дума за разпространението на текст и изображения върху хартия или за разполагането им на Интернет сайт.

Публикацията е писмен труд, от който се публикуват копия, както и всеки Интернет сайт. Публикации са книгите, периодичните издания, включително списания, научни издания и вестници.

Книги и монографии

Публикациите от тази група включват най-вече литературни творби от различни жанрове, включително сборници и антологии, но също така и научни издания като сборници, статии (от конференции, семинари, работни срещи или професионални конгреси), учебници, речници и научни монографии.

Между тези два вида публикации съществува голяма разлика в тиражите. Обикновено литературните творби се издават с хиляди, докато научните издания се печатат в тиражи под сто, но най-често не повече от няколкостотин.

Списания и бюлетини

Списанията са периодични издания, най-често посветени на определени теми и/или разпространявани сред определена публика. През последните години много списания, издаването на които става икономически нецелесъобразно или невъзможно, продължават съществуването си като електронни издания. Все пак често дори при списанията, публикувани като електронни издания, се налага отпечатването на няколко хартиени екземпляра за специални цели като обществени библиотеки, архиви, някои специални читатели (например отпечатване с по-едър шрифт за хора с нарушено зрение).

Бюлетините са периодични издания, които обикновено се печатат тримесечно, месечно, седмично или даже ежедневно (например по време на събития като семинари, конгреси, професионални срещи, състезания и др.).

Брошури и статии

Брошурите са най-често малки по обем книжки, които често са посветени на определена тема. Научните брошури често съдържат една или повече смислово свързани статии или статии от един и същи автор.

Отчети, презентации, документация

Отчети за текущото състояние на проекти, по които се работи, предложения за проекти, официални доклади или препоръки, печатни материали за раздаване при презентации, препринти на статии, препечатки на статии, потребителска или техническа документация.

Рекламни материали

Рекламните материали представляват едностранно или двустранно отпечатани листа хартия или картон с различни размери, сгънати по определен начин или не, най-често предназначени за безплатно раздаване на публиката с цел налагането на определена фирма, търговска марка, проект, кандидат(и) за изборна длъжност, партия, политическа кампания.

Фирмени представяния

Важна разновидност от рекламните материали, разпространявани за дадена фирма или проект, представляват фирмените представяния, които са посветени на изнасянето на информация за фирмата или проекта, които правят публично достояние целите и резултатите на фирмата/проекта, като най-често ги представят в благоприятна светлина. Част от положителното излъчване на материалите се дължи на дизайна и качеството на изработване на материалите.

Листовки, списъци с факти

Печатни материали без специална подвързия, представляващи едностранно или двустранно напечатани листа, често с една или повече сгъвки. Тема на листовката може да бъде представяне на една фирма, проект, продукт или услуга.

Папки, бланки, пликове

Папки за раздаване със или без промоционални материали в тях. С джобове или без джобове. Бланките представляват листа хартия, върху които предварително са отпечатани логото и някои допълнителни данни за фирмата или проекта. Пликовете също могат да имат предварително отпечатано лого и допълнителен текст. Възможна е индивидуализацията на пликовете с името на получателя.

Баджове, визитни картички, покани, пощенски картички, грамоти, дипломи

Индивидуални баджове – значки, които се носят от участниците по време на конференции, семинари, работни срещи, професионални конгреси. Стандартни и нестандартни размери визитни картички, едно- или двустранни, черно-бели или цветни. Стандартният европейски размер на визитните картички е 9 х 5 cm.

Индивидуални покани за различни тържества и масови мероприятия. Поканите може да бъдат просто двустранно отпечатани картончета (стандартен размер А6 – една четвърт от стандартния лист А4 – или около 10 х 15 cm). Същият формат е подходящ и за отпечатване на снимки или пощенски картички. Алтернативно поканите могат да бъдат с размер А5, сгънат на две – т.е. покана във вид на палатка със сгънат размер А6, която се гледа портретно. Възможно е и подготвянето на същите по сгънат размер покани, които обаче се разтварят пейзажно (албумно).

Плакати (постери) и банери

Всяко масово мероприятие има нужда от поне няколко плаката или банера за вътрешна украса, както и за популяризиране на проявата и информиране за мястото и времето на провеждането ѝ. Размерите могат да бъдат стандартни 50 х 70 cm, 70 х 100 cm или по-големи – даже билбордове.

Top