Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Графичен дизайн


Под графичен дизайн се разбира множество художествени и професионални дисциплини, които се занимават със зрителна комуникация и визуално представяне. В последно време графичният дизайн е част от създаването на дигитално съдържание, като използва компютри и специализиран комютърен софтуер.

Графичният дизайн използва разнообразни методи и похвати за създаване и обединяване на символи, изображения и/или текст за създаването на визуално представяне на идеи и съобщения. За създаване на визуалната комуникация графичният дизайнер използва типография, визуални изкуства и методи за графично изграждане на страниците. Терминът често се използва както за процеса на дизайн, водещ до крайния продукт, така и за самия резултат на дизайнерския процеса.

Обичайните ситуации, при които се разчита на графичния дизайн, включват предпечатната подготовка за списания, книги, реклами и опаковки. Често в тези случаи е необходимо да се използва лого и/или други графични елементи, организиран текст и художествени елементи като форми и цветове, които да се обединят в общо визуално съобщение. Важен аспект от графичния дизайн е композицията на художествените елементи в едно общо цяло, особено когато крайният резултат трябва да включва вече съществуващи или различни по характер елементи.

Top