Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Издаване „направи си сам“


Подобно на „самиздата“ и в този случай авторът е издателят на своите трудове, т.е. поема пълната отговорност за публикуването на своята книга и носи свързаните с това правни и финансови рискове.

Частен случай на „самиздат“

За разлика от „самиздата“ обаче, където авторът може да ползва професионални услуги на един, няколко или даже всичките етапи от издателския процес, при издаването „направи си сам“ авторът е в състояние да произведе крайния продукт (почти) изцяло самостоятелно. Можете например да обедините текста с илюстрациите си в MS Word или друг подобен популярен софтуерен продукт, да отпечатате труда си на домашния си принтер, както и да го подвържете сам или в съседния копирен център. Подтекстът в този случай е, че полученият продукт е непрофесионален.

От друга страна себепубликуването или „самиздатът“, за който говорим тук, предполага професионален продукт, често неразличим от създадените в печатница. Следователно самиздатът зависи от различни професионални услуги и/или доставчици на такива услуги (като допълнение към личните способности на автора, свързани с книгоиздаването, ако има такива).

Защо „направи си сам“?

Има много причини, поради които човек може да стигне до това да се издава сам. Всичките причини за „самиздата“, разбира се, важат и спрямо издаването „направи си сам“. Това са:

  • ограниченият потенциал за продажби;
  • публикациите, които са първи по рода си;
  • желанието за пълен контрол върху процеса на издаването;
  • запазването на авторските права..

Основната причина обаче, която може да доведе автора до „направи си сам“, е чисто финансова. За разлика от „самиздата“, когато използването на външни професионални услуги за части от или даже за целия издателски процес е нормално, при издаването „направи си сам“ това е по-скоро изключение. Бюджетът на автора във втория случай е много по-малък и външните плащания са ограничени до възможния минимум.

Публикуване „направи си сам“ и Интернет

Финансовите изисквания към самоиздаващия се автор станаха още по-ниски с навлизането в живота на Интернет. При днешната широкоразпространена компютърна грамостност много компютърни потребители са напълно в състояние сами да произведат електронни книги (компютърни файлове в различни формати, в зависимост от програмите, които се използват за четенето им) с добро качество. При електронните книги и Интернета разходите за размножаване, които бяха основното препятствие пред самоиздаващия се автор, станаха практически незначителни. А най-вече, с наличието на Интернет, всеки желаещ е на една ръка разстояние от глобалния пазар.

Top