Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Дигитален печат


Дигиталният печат е възпроизвеждането на цифрови изображения върху физическа повърхност. Обикновено се използва за отпечатване на малки тиражи и за индивидуализиране на отпечатъците.

За разлика от класическите технологии на печат:

  • Всеки отпечатък може да бъде различен. тъй като не се изискват печатни плаки.
  • Загубите в химикали и хартия са по-малки, тъй като не е необходимо да се настройва цветността и да се проверява регистрацията и разположението на образа.
  • Тонерът или мастилото не проникват в материала, а образуват тънък слой на повърхността, който при някои системи се фиксира допълнително (например чрез загряване).

Поради по-кратката начална подготовка дигиталният печат в полезен за бързо създаване на прототипи и има приемлива цена при малки тиражи.

Дигиталният печат се използва за персонализация на отпечатъците или за печат на променливи данни (Variable Data Printing, VDP или VI), например книга, персонализирана с име и индивидуална снимка. Системите за печат на части (или печат при поискване) използват дигитален печат за малки тиражи от книги с различен брой страници и различни начини на подвързване.

Top