Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Навигация по сайта на „Звезди“


На страниците от сайта на „Звезди“ има четири вида менюта. Три от тях се виждат на всички страници и се намират съответно на най-горния ред от екрана (горно меню), на реда непосредствено над главния централен прозорец (главно меню) и на реда непосредствено под главния централен прозорец (долно меню).

Освен тези три менюта, на всички страници, текстът на които има по-сложна структура (т.е. имат раздели и подраздели), има още едно – контекстно-зависимо меню, което се изобразява в лявата колонка под логото. Контекстно-зависимите менюта, разбира се, са различни за всичките страници, които имат такива. Избирането на линковете от лявото меню премества фокуса, изобразяван в централния прозорец, към съответния раздел или подраздел в рамките на същата страница. Освен чрез лявото меню навигацията в рамките на по-дългите като съдържание страници става и чрез вертикалния плъзгач, изобразяван вдясно на централния текстов прозорец.

На почти всички страници има още банери, разположени вдясно и/или вляво от централния прозорец. При избиране съответните им линкове водят към информация, с която фирмата ви препоръчва да се запознаете.

Top