Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Печат в малки тиражи


Печатници

Повечето от нас интуитивно усещат зависимостта, че цената на копието пада с увеличаването на тиража, но проявяват умствена леност и не отиват в другата посока, за да заключат, че цената на копие се качва (всъщност дори по-бързо) с намаляването на тиража.

Ще приведем едно опростено обяснение защо това е така: типичната печатница използва големи високопроизводителни машини с обслужващите ги оператори и подготвянето на машините за печат отнема технологично време и усилия. Тази предварителна работа често се крие зад фиксирана цена за подготовката, която е много по-висока от цената за копие на печатницата.

Икономията на мащаба тук работи по следния начин: средната цена на копие се пресмята, като се сумира цената на едно копие по броя копия с цената на първоначалната подготовка, и получената сума се раздели на тиража. Оттук вече се вижда, че колкото по-голям е тиражът, толкова по-ниска става средната цена за копие. Обратно, за да напечатате само едно копие, трябва да прибавите пренебрежимо малката цена за отпечатването към цялата (отново) цена за подготовка и да разделите на 1 – резултатът в този случай е огромно число. Рабира се, този пример е максимално преувеличен, тъй като на никого няма да му дойде наум да печата едно копие от каквото и да било при такъв огромен разход. При все това той илюстрира факта, че има тиражи – малки тиражи, – при които използването на печатница е нецелесъобразно.

Алтернативата – дигитален печат

Една алтернатива на разгледания процес при малките тиражи е така нареченият дигитален печат (за момента можете да мислите за него като за супермощен лазерен принтер или копир). Характерното за него е много по-ниският разход за подготовка и сравнително по-високата цена за копие, която е постоянна.

Да вземем най-малките тиражи и най-простите домашни или офис принтери. Техните цени за копие при 1 или 2 копия разбираемо са повече от разумни, иначе нямаше да използваме тези лазерни или мастилено-струйни принтери. Добавете цвят и/или размер на хартията (например A3 или по-голям) и/или множество копия и/или хиляди страници за печатане и принтерите на малкия или домашен офис няма да се справят.

Друг прост пример на среда за дигитален печат са копирните центрове, които предлагат сравнително ниска цена за копие, сравнима с тази на принтера от малкия или домашен офис. Особено за наколко копия на някоя и друга страница. Ако вземете например средната цена нa страница на копирните центрове обаче и екстраполирате върху цяла книга, цената за книга става прекалено висока, за да си струва. Разбира се, това едва ли има значение при едно-две копия, даже за няколкостотин, тъй като няма друг избор, но очевидно тиражи с хиляди ще изглеждат опустошително от икономическа гледна точка. Те попадат в царството на обсъжданите по-горе печатници.

Нека резюмираме наблюденията си дотук: при много малки тиражи дигиталният печат е за предпочитане пред печатниците в ценово отношение, докато при няколко хиляди или повече копия печатниците с лекота печелят ценовото съревнование с дигиталния печат. Представете си цената за копие при принтера и при печатницата като криви или функции. Да се опитаме да ги наложим една върху друга на един лист. Имаме две криви, които се движат е противоположни посоки и сигурно някъде се пресичат. Но къде?

Къде е равновесната точка на дилемата „печатница или дигитален печат“?

Дотук направихме извода, че общото разпределение на работата между дигиталния и класическия печат е следното: печатниците са за големи тиражи, а дигиталният печат е за малки тиражи. Остава неясно коя технология е по-евтина при междинните тиражи: 50, 100, 300, 500?

Можем да потърсим отговора, като налагаме една върху друга двете криви, разгледани по-горе. Равновесната точка е точката, в която намаляващата цена на копие на печатницата пресича кривата на сравнително постоянната цена при дигиталния печат. В тази точка и при съответния тираж цените на копие при двете технологии са еднакви. За съжаление, това по принцип правилно наблюдение не дава точна универсална стойност за сравняването на двете технологии. При различните фирми графиките на цените на страница се различават и конкретна стойност може да се получи само като се сравняват две конкретни предложения. При една двойка равновесната стойност може да бъде при тираж 100, а при други – при 300 и т.н. Така че всеки отделен случай трябва да се разглежда сам по себе си.

Факторът време за обработка

Едно предимство на дигиталния печат, което не може да се нанесе количествено на същата сравнителна диаграма, е времето за подготовка (в технологично отношение) или времето за свършване на работата (от гледна точка на потребителя).

Не е необичайно средната печатница да има нужда от месец за произвеждането на една голяма книга (разбира се, в зависимост от натоварването), докато при подобни обстоятелства дигиталният печат може да свърши работата за седмица или няколко дена.

Този въпрос, разбира се, участва при вземането на решение дали да се използва печатница или дигитален печат. При липса на време за изпълнение на технологичния процес на печатницата, няма друг избор, освен да се печата дигитално, дори и при по-големи тиражи.

Top