Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

За „Звезди“


Фирма „Звезди“ е основана през 1993 г. и се занимава с предоставяне на издателски и рекламни услуги по множество различни начини и в различни форми – печатна, електронна и в Интернет. Книги и списания, печатни материали и електронни книги, постери и листовки, брошури и електронни списания. Съобразно вашите изисквания.

Специалисти сме по широк кръг въпроси, включително (но без ограничение) графично изкуство, техническо и стилово редактиране, български и чужди езици, презентации, Интернет.

Имаме опит в дизайна, многоезикови проекти, комуникация на науката, съвременни компютърни технологии, Интернет.

Имате проблем – „Звезди“ ще ви предложи решение: точно за вашия проблем, в момента, в който се нуждаете от него, с използването на съвременни средства и компютърни технологии. Имате нещо за публикуване – ние ще ви предложим последователността от етапи, които довеждат начинанието до успешен край, заедно с помощта, от която имате нужда за изпълнението му.

Top