Пълна технологична верига от рекламни и издателски услуги – от идеята до крайния продукт
 

За "Звезди"

Фирма "Звезди" е основана през 1993 г. и се занимава с предоставяне на издателски и рекламни услуги – по множество различни начини и в различни форми – печатна, електронна и в Интернет. Книги и списания, печатни материали и електронни книги, постери и листовки, брошури и електронни списания. Съобразно вашите изисквания.

Специалисти сме по широк кръг въпроси, включително (но без ограничение) графично изкуство, техническо и стилово редактиране, български и чужди езици, презентации, Интернет.

Имаме опит в дизайна, многоезикови проекти, комуникация на науката, съвременни компютърни технологии, Интернет.

Имате проблем – "Звезди" ще ви предложи решение – точно за вашия проблем, в момента, в който се нуждаете от него, с използването на съвременни средства и компютърни технологии. имате нещо за публикуване – ние ше ви предложим последователността от етапи, които довеждат начинанието до успешен край, заедно с помощта, от която имате нужда за изпълнението му.

     
     
 
Copyright © Ад Хок 2009-2019 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: 20.07.2019.