Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Услуги за издатели


Издаването е процесът на производство и разпространение на литературни творби, което ги прави достъпни на публиката. Традиционно издаването се свързва с печатни работи като книги и периодични издания, но също с Интернет сайтове, блогове, видео и др. Издателските улуги тук обхващат дейностите, които водят от идеите на автора, изразени в ръкопис (машинопис, текстов файл), до един професионален краен продукт – книга, статия, презентация, списание или техните електронни еквиваленти.

Издателските услуги включват: редактиране, набор, графичен дизайн и производство – предпечатна подготовка, коректури, печат (или електронните им еквиваленти) и довършителни работи. За краткост, можем да говорим само за два етапа: предпечат и производство (печат).

Много малки издателства не притежават техническите знания и ресурсите да покрият цялата палитра от издателски дейности самостоятелно. Най-доброто за тях както като време, така и като разходи, е да поемат сами най-времеемките дейности (често свързани с неколкократно коригиране и получаване на одобрението на автора) и да затворят цикъла с помощта на подизпълнители.

Някои специфични услуги, свързани с издаването, които не са покрити от раздела за общите услуги и които често са извън възможностите например на автора, който се издава сам, са: дизайн, предпечат и отпечатване на корици, регистриране на ISBN или ISSN, изготвяне на баркод и започване на дейност на Интернет.

Корици

В изготвянето на корицата на една публикация има някои тънкости, което изисква професионална работа. На първо място въздействащата корица има нужда от дизайн. Авторът може да има обща идея за съдържанието и вида на корицата, но пътят до крайния готов за печат продукт е дълъг. Второ, грабващата вниманието корица обикновено е пълноцветна. От технологична гледна точка обаче цветният предпечат е по-сложен от например черно-белия предпечат на тялото на една книга. Това е свързано със знания и умения, които излизат извън стандартна на днешния ден „виждаш, каквото ще се получи“ (WYSIWYG), който дойде заедно с компютърното публикуване. Трето, предпечатната подготовка на корици трябва да достигне до PDF файл, който е в съгласие с вътрешните механизми на RIP (Raster Image Processor) – хардуерно или софтуерно устройство, превеждащо екранния образ в отговарящ на изисквания от печатарския процес печатуем файл.

ISBN и ISSN номера

Международните стандартни номера на книгите (ISBN) са уникални числови идентификатори на продаваните книги. От 1 януари 2007 г. ISBN-ът съдържа 13 цифри, формат, съвместим с 13-значните EAN номера на „страната Книжаря“ (Bookland). Понякога книгите излизат без ISBN, ако са отпечатани по частен път или авторът не следва стандартната ISBN процедура; това обаче обикновено на по-късен етап се коригира.

Един подобен числов идентификатор, международният стандартен сериен номер (ISSN), идентифицира периодичните издания като списанията.

За да се сдобие с ISBN и ISSN номера, които се присвояват на национално ниво, получателят трябва вече да е регистриран като издателство. Ако издателят на едно печатно издание не е такъв по занятие, то обикновено за него не си струва да преминава през цялата процедура на регистриране на издателски субект за единична творба. В този случай ние можем да помогнем, като извадим ISBN или ISSN номер на това издание.

Бар-кодове

Баркодовете на книгите стават предпоставка за разпространението на публикациите в големи магазини и даже в по-малките книжарници. Причината е проста: все повече от местата за продажба използват компютризирани касови системи и такива за контрол на складовите наличности, които разчитат на сканиране на баркодовете върху стоките (в частност – книгите). Ако една книга няма отпечатан баркод, това усложнява живота на продавача, който или трябва да промени системата си за продажби, за да обхване нестандартните продукти-книги, или да се откаже от идеята да ги продава.

Баркодовете върху печатните издания са функция на номерата ISBN или ISSN на продуктите. Ние можем да включим подходящия баркод на вашата корица, ако вече протежавате ISBN (или ISSN) номер. Ако нямате такъв обаче, трябва или да направите необхдимото да го получите, или да ни поръчате да го направим за вас.

Издаване за Интернет

Имате амбиция да издавате в Интернет? В края на краищата много писатели в наше време пускат работите си в писателски форуми, писателски групи, както и в лични блогове. Интернет направи възможно достигането до цялата световна публика с минимум от компютърни умения – при това всичко това е безплатно!

Имате възможност да изложите работата си в писателски групи, можете да създадете свой собствен Интернет сайт или можете да започнете свой блог. Освен това можете да популяризирате работата си от личния си Интернет сайт и бюлетин, разпращан по електронна поща. Който и път да изберете, трябва да сте наясно за разликите между това да пишеш за екрана или за печатната страница. Е-книгите и публикациите по е-поща са привлекателна и ценово ефективна възможност. Воденето на блог е безплатно и в момента освен това е на мода. Ако имате нужда от помощ, за да започнете по пътя на Интернет, вероятно ще имате нужда отначало от професионална консултация.

Top