Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Тираж на части (тираж при поискване)


Тираж на части („тираж до поискване“ или „публикуване при поискване“) означава, че нови копия от книга (или друг документ) се печатат само по конкретна заявка. ТПП е рожба на дигиталния (цифров) печат, защото отпечатаването на отделни копия при традиционната технология за печат (например офсет) е икономически нецелесъобразно.

Много малки печатници или академични издателства, включително университетски печатници, използват ТПП услуги или доставчици на такива услуги. По-големите издателства използват ТПП за допечатване на изчерпани заглавия или за тестване на пазара.

Издаване на книги

Дигиталният ТПП осигурява отпечатване при фиксирана цена на копие, независимо от обема на поръчката, но единичната цена е по-висока, отколкото при офсетния печат. Средният разход за много малки тиражи е по-нисък, защото разходите за подготовка при офсета са много по-високи.

Освен по ниския разход (при малки тиражи) ТПП има и други предимства:

  • По-бърза подготовка в сравнение с офсетния печат.
  • Поддържане на по-малка наличност, с по-малки разходи за складиране, обработка и осчетоводяване.
  • Малки или никакви загуби от нереализирана продукция.

Всичко това намалява рисковете, свързани с издаването и печата.

Списания и бюлетини

ТПП поддържа електронните и Интернет книги и издания. Отделни копия се печатат единствено за промоции, библиотеки или старомодни читатели.

Плакати (постери)

Дигиталната технология (широкоформатни мастилено струйни принтери) е идеална за отпечатване на няколко постера, дори само за един.

Самиздат

TПП е неоценим за автори, които се издават сами, тъй като началната инвестиция за TПП услугите с малки тиражи е обикновено по-ниска в сравнение с офсетовия печат. Нещо повече, TПП често се придружава и от други услуги като форматиране, коригиране и редактиране.

TПП за масите

TПП прави професионалния печат достъпен за обикновените граждани, които искат да напечатат няколко копия от спомените си или семейни издания като дневници, сватбени албуми, бебешки издания, семейни хроники и др. Общото за всички тях е, че завършената книга има по-малък кръг от читатели (например приятели и роднини) и не се търси търговска реализация.

Напоследък публикуването на TПП книги става все по-популярно. Особено сред начинаещите автори – като достъпен начин да се отпечата една книга.

TПП за издатели

TПП услугите стават все по-популярни и сред издателите. Той може да покрие липсващите наличности при разпродаден тираж, когато не е направена следваща допечатка. Подобно е положението с по-старите заглавия, за които по-нататъшните допечатки са нецелесъобразни, при издатели с големи каталози от по-стари издания. Друг пример са летливите заглавия с бързо преминаваща актуалност, които имат голям потенциал за продажби.

TПП идва на помощ при отпечатването и допечатването на книги с висока единична цена и ограничено разпространение, като академични издания. От университетските издателства се очаква да предлага тези издания дори когато по-нататъшното им конвенционално печатане е нецелесъобразно.

Разнообразни формати

TПП позволява отпечатване на най-различни формати, например с по-едър шрифт за читатели с нарушено зрение или другояче индивидуализирани, за да отговорят на специални потребности.

Проблеми на разпространението

Тъй като единичната цена обикновено е по-висока за ППП изданията в сравнение с традиционния печат, ППП книгите като правило са по-скъпи.

Друго препятствие за разпространяването на ППП заглавията е, че последните често са дебютни творби, а книжарите неохотно поемат риск с първата творба на един автор, без подкрепата на професионален издател.

Top