Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Издаване в Интернет


Имате амбиция да издавате в Интернет? В края на краищата много писатели в наше време пускат работите си в писателски форуми, писателски групи, както и в лични блогове. Интернет направи възможно достигането до цялата световна публика с минимум от компютърни умения – при това всичко това е безплатно!

Имате възможност да изложите работата си в писателски групи, можете да създадете свой собствен Интернет сайт или можете да започнете свой блог. Освен това можете да популяризирате работата си от личния си Интернет сайт и бюлетин, разпращан по електронна поща. Който и път да изберете, трябва да сте наясно за разликите между това да пишеш за екрана или за печатната страница.

Необходими са ви упътвания и ресурси, покриващи всички тези възможности. Трябва да знаете с какво разполагат пишещите на Интернет и къде какво може да се намери. Е-книгите и пощенските публикации са привлекателна и ценово ефективна възможност, за което ще научите лесно. Воденето на блог е безплатно и в момента е също много модно. Познаването на разликите между писането за екрана и за печат ще демонстрира, че сте наясно какво правите.

Top