Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Проектни предложения


Този вид проява има много различни разновидности. Примери са:

 • предложения за финансиране на проекти;
 • проектни предложения за търсене на партньори;
 • предложения за разработване на проекти.

Подготовката на организаторите на семинар, конференция или конгрес включва два вида материали за раздаване и други промоционални материали: общи и обвързани с конретната програма. Общите промоционални материали са такива, че те не зависят от това кой идва и кой анулира посещението си. Примери на общи промоционални материали са:

 • промоционални постери, които могат да се разпратят на ранен етап до партньорските организации. Съдържат художествена стойност, лога на организатори и/или спонсори, заглавието на проявата, датите и мястото на провеждане. Също контактна информация, крайни срокове, ключови лектори;
 • листовки, съдържащи заглавието, описание на проявата, място на провеждане, дати, крайни срокове, контактна информация;
 • специални папки за проявата с джобове и заредени с промоционални материали. Външният им вид съдържа заглавието, лога, художествени материали, дати и място на проявата;
 • промоционални предмети като тефтери, писалки, моливи, джаджи.

Общо за всички подобни материали е, че те могат да се обмислят и изготвят предварително, след като са станали известни общите параметри като времетраене и място на провеждане.

Обвързаните с конкретната програма материали от друга страна, поне в една своя част, не са готови до няколко дена преди датата на проявата. Ето няколко примера:

 • програма на проявата: листовка, брошура или постер, в зависимост от размера на проявата;
 • индивидуални поименни баджове за участниците в проявата;
 • материали за раздаване за отделни презентации;
 • сборник на участващите материали, подробни текстове на участниците, които са изпратили материалите си.
Top