Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Технологии и технологични вериги


Пълният набор от услуги и продукти, предлагани от „Звезди“, включват няколко предпочитани технологични вериги (т.е. последователности от действия или процеси), както и технологиите, заедно с техните методи и инструментални средства, в зависимост от желания краен резултат.

Технологична верига при печат

„Звезди“ използва разпространената и обичайна в наши дни технологична верига на база Adobe Acrobat PDF файлове. По същество технологичната верига, основана на PDF, означава, че независимо от изходните данни или материали нещата трябва да се докарат до точка, в която се създава PDF файл, който трябва да бъде одобрен както от клиента (предимно по естетични и съдържателни съображения), така и от изпълнителя (по технически съображения).

След като одобреният от клиента PDF файл премине успешно тестовете и валидацията, може да се премине към спедващия етап – самото отпечатване.

Може би не е излишно да се спомене, че процесите в рамките на PDF-частта от технологичната верига са доста добре стандартизирани и предсказуеми – и откъм време, и откъм краен резултат. От друга страна предварителните етапи, докато се стигне до PDF – набор, дизайн, предпечатна подготовка, – включват по-малко стандартизирани процеси и евентуално неколкоратно съгласуване с клиента, което може да отнеме повече време и във всеки случай е по-непредсказуемо и като обем работа. Това се дължи и на факта, че процесите, които изискват творчество и доопределяне на често пъти неясно формулираната задача, са все в тези начални етапи.

Технология на печата

Процесите и методите, използвани преди да се достигне до готовност за печат, покриват широк кръг файлови формати и съответните им софтуерни продукти. Най-взискателна от техническа гледна точка от работата е поддръжката на частична технологична верига, тъй като „Звезди“ трябва да е в състояние да поеме голям брой файлови формати, преобразувания и продукти като текстообработка, обработка на растерни и векторни иозбражения, композиция, монтаж, отпечатване, довършителни работи и подвързване.

Технологична верига на мултимедийната презентация

Независимо от изходните материали в крайна сметка мултимедийната презентация представлява набор от компютърни файлове, показвани последователно или по избор от самостоятелен изпълним файл (презентацията например няма нужда от специализиран софтуер за изпълнението си).

Цялата презентация може да се запише (изпече) върху преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за разглеждане на компютър, без да е необходима връзка с Интернет.

CD-та и DVD-та може да се размножават с десетки или стотици с отпечатани върху самите дискове изображения, с отпечатани брошури и/или корици за записните кутийки за CD-та/DVD-та.

Алтернативно, цялата презентация може да се изпраща до потенциалната публика по електронна поща или да се качи на някой Интернет сървър, за да могат зрителите да я свалят оттам, когато пожелаят.

Технология на мултимедийните презентации

Процесите и методите покриват широк кръг от файлови формати и съответните им софтуерни продукти като текстообработка, обработка на растерни и векторни изображения, композиция, редактиране на аудио информация, редактиране на видео, запис върху CD-та/DVD-та, печат върху CD-та/DVD-та, довършителни работи.

Технологична верига на Интернет презентациите

Независимо от изходните материали крайният продукт трябва да бъде напълно функционален Интернет сайт, качен на някой Интернет сървър, за да може да се преглежда от потенциалната публика он-лайн.

Алтернативно, целият Интернет сайт може да се запише (изпече) върху преносим диск (като CD, DVD, USB флаш памет) и да се разпространява сред публиката за разглеждане на компютър, без да е необходима връзка с Интернет.

CD-та и DVD-та може да се размножават с десетки или стотици с отпечатани върху самите дискове изображения, с отпечатани брошури и/или корици за записните кутийки за CD-та/DVD-та.

Технологии при Интернет презентациите

Разпространените технологични вериги за Интернет презентации използват методи и инструментални средства за разработване на Интернет сайтове като HTML, PHP, MySQL, CSS, JavaScript анимации и др.

Top