Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Сайтинг


Под „сайтинг“ тук разбираме разполагането на една презентация на един Интернет сайт. Една форма на сайтинга е да се създаде архив (например ZIP-файл), съдържащ цялата (мултимедийна) презентация, който да се качи на Интернет сайт, за да бъде свалян оттам и да се разглежда впоследствие оф-лайн (т.е. без връзка с Интернет). Презентацията, качена за да бъде сваляна, може да е съвсем проста – като един файл на MS Word, MS Powerpoint или Adobe PDF файл, който да се сваля от Интернет и да се разглежда със съответната програма.

По-популярна форма на сайтинга е, когато презентацията е структурирана като Интернет сайт. Тази презентация се качва на Интернет сървър и потребителите, разполагащи с Интернет връзка, могат да получат достъп до нея и да разглеждат презентацията с обикновени Интернет браузъри като MS Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.

Top