Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Печатни материали


Професионалните печатни материали са лицето на вашия бизнес.

Печатните материали, които раздавате при и по повод представянето си – вашето и/или на вашия бизнес/отдел/проект, – са най-различни видове. Някои често срещани такива са изброени по-долу без претенции за изчерпателност на изброяването:

Книги

Литературни творби. Сборници от конференции, семинари, работни срещи, професионални конгреси.

Учебници, речници, научни монографи.

Отчети (доклади)

Отчети за текущото състояние на проекти, по които се работи, предложения за проекти, статии, официални доклади или препоръки, печатни материали за раздаване при презентации, препечатки на статии.

Брошури

Малки по обем книжки, брошури, статии.

Листовки

Печатни материали без специална подвързия, често с една или повече сгъвки. Едностранно или двустранно напечатани листа без сгъване.

Папки

Папки за раздаване със или без промоционални материали в тях. С джобове или без джобове.

Рекламни материали

Едностранно или двустранно отпечатани листа на хартия или картон за безплатно раздаване.

Баджове и визитни картички (визитки)

Индивидуални баджове, значки, които се носят от участниците по време на конференции, семинари, работни срещи, професионални конгреси. Стандартни и нестандартни размери визитни картички, едно- или двустранни, черно-бели или цветни.

Стандартният европейски размер на визитните картички е 9 х 5 cm.

Плакати, постери и банери

Всяко масово мероприятие има нужда от поне няколко плаката или банера за вътрешна украса, както и за показване на пътя.

Списания и бюлетини

Често дори при списанията, публикувани като електронни издания, се налага отпечатването на няколко хартиени екземпляра за специални цели като обществени бибкиотеки, архиви, някои специални читатели (например отпечатване с по-едър шрифт за хора с нарушено зрение).

Бюлетините са периодични издания, които обикновено се печатат с определена периодичност или ежедневно по време на събития като семинари, конгреси, професионални срещи.

Top