Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Условия за ползване на сайта


Независимо че се полагат всички усилия информацията на този уеб сайт да се поддържа в актуално състояние, „Звезди“ не носи никаква отговорност за каквито и да е грешки или пропуски в нея.

Насрочени събития подлежат на отмяна, промяна или замяна при кратко предизвестие, като съобщението за това може да не се публикува на настоящия сайт.

Намерението ни е поддържането на настоящия сайт да бъде допълнителна услуга за бъдещите и настоящи наши клиенти и обществеността като цяло. При все това, този сайт и съдържащата се в него информация нямат за цел да заменят офиса на „Звезди“ или контактите с нейните служители и/или представители.

„Звезди“ не носи отговорност, ако настоящият сайт временно е недостъпен, поддържането му бъде прекратено или сайтът бъде преместен на друг домейн или сървър.

Без изрично потвърждение от служител или представител на „Звезди“ потребителят носи изцяло риска от използването на този уеб сайт и на информацията, съдържаща се в него.

Top