Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта
English EN
Издателски и рекламни услуги – от идеята до продукта

Създаване на съдържанието


Определете кой ще участва в създаването на вашата презентация. Вие ли ще сте авторът на презентацията? Или само ще координирате усилията на други хора? Опитайте се да привлечете за това хора с оригинално мислене. Имайте предвид, че състезателният елемент може да амбицира хората да пишат.

Ако сте привлекли в работата други хора, то трябва да създадете график за авторите, за да знаят кога трябва да бъдат готови. След това може просто да работите по графика. Сигурно ще искате да им помогнете да измислят теми, а също така вероятно ще искате да оптимизирате тяхното съдържание, преди да го включите в презентацията. Дори само вие да работите по съдържанието, пак е добре да направите график (и да го спазвате).

При писането имайте предвид следните най-добри практики:

  • Слайдовете или темите не трябва да бъдат прекалено дълги. Понякога няколко думи са достатъчни. Не допускайте да ви напуска творческият дух!
  • Погрижете се информацията да бъде интересна, да не се отклонява от основния въпрос, да бъде полезна, дискусионна и да провокира разсъжденията на целевата аудитория.

Създаването на цифрово (дигитално) съдържание е модерен термин, означаващ създаването и модифицирането на цифрова информация като анимации, графики, изображения и видео като част от производствения процес преди включването им в крайната медия. Тази голяма област обхваща много подобласти като тримерна графика, аудио-видео-графичен монтаж, аудио-редактиране, авторска работа и др. Нарича се също медийно творчество или мултимедийно производство, като последните се отнасят също до нецифрови процеси като чертане и рисуване на ръка.

Top