Пълна технологична верига от рекламни и издателски услуги – от идеята до крайния продукт
 

Дигитален печат

Дигиталният печат е възпроизвеждането на цифрови изображения върху физическа повърхност. Обикновено се използва за отпечатване на малки тиражи и за индивидуализиране на отпечатъците.

За разлика от класическите технологии на печат:

  • Всеки отпечатък може да бъде различен. тъй като не се изискват оечатни плаки.
  • Загубите в химикали и хартия са по-малки, тъй като не е необходимо да се настройва цветността и да се проверява регистрацията и разположението на образа.
  • Тонерът или мастилото не проникват в материала, а образуват тънък слой на повърхността, който при някои системи се фиксира допълнително (например, чрез загряване).

Поради по-кратката начална подготовка, дигиталният печат в полезен за бързо създаване на прототипи и има приемлива цена при малки тиражи.Дигиталният печат се използва за персонализация на отпечатъците или за печат на променливи данни (variable data printing, VDP или VI), например, книга, персонализирана с име и индивидуална снимка. Системите за печат на части (или печат при поискване) използват дигитален печат за малки тиражи от книги с различен брой страници и различни начини на подвързване.

     
     
 
Copyright © Ад Хок 2009-2019 (www.adhoc-bg.com). Всички права запазени. Последно обновяване: 20.07.2019.